Showing all 16 results

 • Power Edge R430

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  הוסף לסל למפרט המלא
  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  Power Edge R430

  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  מק"ט: PE-R434-2275. קטגוריות: .
 • PowerEdge R220

  קומפקטי, ניתן לניהול ורב-תכליתי.

  חסוך במקום עם מארז בעל עומק קצר, וחסוך בזמן עם ניהול אינטואיטיבי

  הוסף לסל למפרט המלא
  6,190.00

  קומפקטי, ניתן לניהול ורב-תכליתי.

  חסוך במקום עם מארז בעל עומק קצר, וחסוך בזמן עם ניהול אינטואיטיבי

  PowerEdge R220

  6,190.00

  קומפקטי, ניתן לניהול ורב-תכליתי.

  חסוך במקום עם מארז בעל עומק קצר, וחסוך בזמן עם ניהול אינטואיטיבי

  מק"ט: PE-R220-1916. קטגוריות: .
 • PowerEdge R220

  קומפקטי, ניתן לניהול ורב-תכליתי.

  חסוך במקום עם מארז בעל עומק קצר, וחסוך בזמן עם ניהול אינטואיטיבי

  הוסף לסל למפרט המלא
  6,730.00

  קומפקטי, ניתן לניהול ורב-תכליתי.

  חסוך במקום עם מארז בעל עומק קצר, וחסוך בזמן עם ניהול אינטואיטיבי

  PowerEdge R220

  6,730.00

  קומפקטי, ניתן לניהול ורב-תכליתי.

  חסוך במקום עם מארז בעל עומק קצר, וחסוך בזמן עם ניהול אינטואיטיבי

  מק"ט: PE-R220S1N-200. קטגוריות: .
 • PowerEdge R430

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  הוסף לסל למפרט המלא
  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  PowerEdge R430

  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  מק"ט: PE-R43N-2141. קטגוריות: .
 • PowerEdge R430

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  הוסף לסל למפרט המלא
  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  PowerEdge R430

  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  מק"ט: PE-R432N-2150. קטגוריות: .
 • PowerEdge R430

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  הוסף לסל למפרט המלא
  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  PowerEdge R430

  14,530.00

  מחשוב קומפקטי ורב-עוצמה.

  ביצועי שיא של שני שקעים עבור מחשוב HPC, טכנולוגיית אינטרנט והרחבת תשתיות.

  מק"ט: PE-R4325N-2150. קטגוריות: .
 • PowerEdge R530

  בנוי עבור רב-תכליתיות במחיר נוח.

  ספק ביצועים מאוזנים ומדרגיות בטווח הביניים באמצעות שרת ארון תקשורת רב-עוצמה

  הוסף לסל למפרט המלא
  13,190.00

  בנוי עבור רב-תכליתיות במחיר נוח.

  ספק ביצועים מאוזנים ומדרגיות בטווח הביניים באמצעות שרת ארון תקשורת רב-עוצמה

  PowerEdge R530

  13,190.00

  בנוי עבור רב-תכליתיות במחיר נוח.

  ספק ביצועים מאוזנים ומדרגיות בטווח הביניים באמצעות שרת ארון תקשורת רב-עוצמה

  מק"ט: PE-R53N-2207. קטגוריות: .
 • PowerEdge R530

  בנוי עבור רב-תכליתיות במחיר נוח.

  ספק ביצועים מאוזנים ומדרגיות בטווח הביניים באמצעות שרת ארון תקשורת רב-עוצמה

  הוסף לסל למפרט המלא
  13,190.00

  בנוי עבור רב-תכליתיות במחיר נוח.

  ספק ביצועים מאוזנים ומדרגיות בטווח הביניים באמצעות שרת ארון תקשורת רב-עוצמה

  PowerEdge R530

  13,190.00

  בנוי עבור רב-תכליתיות במחיר נוח.

  ספק ביצועים מאוזנים ומדרגיות בטווח הביניים באמצעות שרת ארון תקשורת רב-עוצמה

  מק"ט: PE-R534-2265. קטגוריות: .
 • PowerEdge R630

  רכז את המחשוב והקיבולת שלך.

  מקסם את יעילות מרכז הנתונים בעזרת וירטואליזציה צפופה במיוחד או מנוע

  הוסף לסל למפרט המלא
  13,720.00

  רכז את המחשוב והקיבולת שלך.

  מקסם את יעילות מרכז הנתונים בעזרת וירטואליזציה צפופה במיוחד או מנוע

  PowerEdge R630

  13,720.00

  רכז את המחשוב והקיבולת שלך.

  מקסם את יעילות מרכז הנתונים בעזרת וירטואליזציה צפופה במיוחד או מנוע

  מק"ט: PE-R638N-2046. קטגוריות: .
 • PowerEdge R630

  רכז את המחשוב והקיבולת שלך.

  מקסם את יעילות מרכז הנתונים בעזרת וירטואליזציה צפופה במיוחד או מנוע

  הוסף לסל למפרט המלא
  14,530.00

  רכז את המחשוב והקיבולת שלך.

  מקסם את יעילות מרכז הנתונים בעזרת וירטואליזציה צפופה במיוחד או מנוע

  PowerEdge R630

  14,530.00

  רכז את המחשוב והקיבולת שלך.

  מקסם את יעילות מרכז הנתונים בעזרת וירטואליזציה צפופה במיוחד או מנוע

  מק"ט: PE-R6384-2205. קטגוריות: .
 • PowerEdge R730

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  הוסף לסל למפרט המלא
  14,800.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  PowerEdge R730

  14,800.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  מק"ט: PE-R735N-2124. קטגוריות: .
 • PowerEdge R730

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  הוסף לסל למפרט המלא
  15,870.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  PowerEdge R730

  15,870.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  מק"ט: PE-R7354-2238. קטגוריות: .
 • PowerEdge R730

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  הוסף לסל למפרט המלא
  16,415.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  PowerEdge R730

  16,415.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  מק"ט: PE-R73XD-2140. קטגוריות: .
 • PowerEdge R730

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  הוסף לסל למפרט המלא
  17,220.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  PowerEdge R730

  17,220.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  מק"ט: PE-R732N-2138. קטגוריות: .
 • PowerEdge R730

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  הוסף לסל למפרט המלא
  15,600.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  PowerEdge R730

  15,600.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  מק"ט: PE-R7316N-2376. קטגוריות: .
 • PowerEdge R730

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  הוסף לסל למפרט המלא
  17,220.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  PowerEdge R730

  17,220.00

  האץ את עומסי העבודה שלך והפוך אותם לאופטימאליים.

  התאם עצמך כמעט לכל עומס עבודה בעזרת שרת

  מק"ט: PE-73XD24-2139. קטגוריות: .